Rocznica zakończenia II wojny światowej

Z okazji 77 rocznicy zakończenia II wojny światowej w dniu 8 maja 2022 r. delegacje władz gminy, Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie i drużyny harcerskiej złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikami ofiar wojny w latach 1939-1945

na cmentarzu parafialnym w Rozdrażewie oraz w Grębowie. Wójt Mariusz Dymarski w okolicznościowym przemówieniu wspomniał dawnych mieszkańców ziemi rozdrażewskiej poległych na różnych frontach II wojny światowej oraz zamordowanych w obozach koncentracyjnych. Nawiązując do wojny w Ukrainie wskazał, że wbrew głoszonym do niedawna  poglądom konflikt zbrojny w naszej części Europy jak i zbrodnie na ludności cywilnej okazały się bardzo realnym zagrożeniem, a świat nie wyciągnął właściwych wniosków z doświadczeń II wojny światowej.